Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 
– Údaje byly ověřeny subjektem –
Datum a čas ověření: 05.08. 2011 13:23:32

Obec II. typu Město Hanušovice

Název:

Město Hanušovice

Důvod a způsob založení: www.hanusovice.info / Osnova povinně zveřejňovaných informací o městě Hanušovice
Popis vnitřní organizační struktury: http://www.hanusovice.info /...ovice
http://www.hanusovice.info / Osnova povinně zveřejňovaných informací o městě Hanušovice
Adresa úřadu: Město Hanušovice
Hlavní 92
78833 Hanušovice
Kontaktní poštovní adresa: neuvedeno
Úřadovny:
Město Hanušovice
Hlavní 92
78833 Hanušovice
Telefonní čísla:
+420 583 231 284
Čísla faxu:
+420 583 231 365
Úřední hodiny:
PO:07:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
ST:07:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
Adresa internetové stránky: http://www.hanusovice.info
http://www.hanusovice.info
e-podatelna: podatelna@mu-hanusovice.cz
Další elektronické adresy: neuvedeno
Hlavní datová schránka: 9wwbeey
Případné platby lze poukázat: 624-841/0100
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
Seznamy hlavních dokumentů: neuvedeno
Rozpočet: http://www.hanusovice.info
http://www.hanusovice.info
Žádosti o informace: http://www.hanusovice.info
http://www.hanusovice.info
Příjem žádostí a dalších podání: http://www.hanusovice.info /...
http://www.hanusovice.info /Osnova povinně zveřejňovaných informací
Opravné prostředky: http://www.hanusovice.info /...
http://www.hanusovice.info /Osnova povinně zveřejňovaných informací
Formuláře: neuvedeno
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: Portál veřejné správy
Nejdůležitější používané předpisy: http://www.hanusovice.info /...
http://www.hanusovice.info / Osnova povinně zveřejňovaných informací
Vydané právní předpisy: http://www.hanusovice.info
http://www.hanusovice.info
Sazebník úhrad za poskytování informací: neuvedeno
Usnesení o výši úhrad za informace: neuvedeno
Vzory licenčních smluv: neuvedeno
Výhradní licence: neuvedeno
Výroční zpráva: http://www.hanusovice.info
http://www.hanusovice.info