Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 
– Údaje byly ověřeny subjektem –
Datum a čas ověření: 08.08. 2011 11:10:29

Krajský úřad Olomoucký kraj

Název:

Olomoucký kraj

Důvod a způsob založení: Důvod a způsob založení
Popis vnitřní organizační struktury: http://www.kr-olomoucky.cz/...-143.html
http://www.kr-olomoucky.cz/zakladni-informace-cl-143.html
Adresa úřadu: Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
Hodolany
77900 Olomouc
Kontaktní poštovní adresa: Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
Hodolany
77900 Olomouc
Úřadovny:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
Hodolany
77900 Olomouc
Telefonní čísla:
+420 585 508 111
Úřední hodiny:
PO:08:00 - 17:00
ÚT:08:00 - 15:00
ST:8:00 - 17:00
ČT:8:00 - 14:00
PÁ:08:00 - 14:00
Adresa internetové stránky: http://www.kr-olomoucky.cz
http://www.kr-olomoucky.cz
e-podatelna: http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
Další elektronické adresy: posta@kr-olomoucky.cz (oficiální)
Hlavní datová schránka: qiabfmf
Případné platby lze poukázat: 0000274228330207/0100
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Seznamy hlavních dokumentů: http://www.kr-olomoucky.cz/...-312.html
http://www.kr-olomoucky.cz/13-seznam-hlavnich-dokumentu-olomouckeho-kraje-cl-312.html
Rozpočet: http://www.kr-olomoucky.cz/...105
http://www.kr-olomoucky.cz/clanek.asp?idc=105
Žádosti o informace: http://www.kr-olomoucky.cz/...-305.html
http://www.kr-olomoucky.cz/6-zadosti-o-informace-cl-305.html
Příjem žádostí a dalších podání: http://www.kr-olomoucky.cz/...-306.html
http://www.kr-olomoucky.cz/7-prijem-zadosti-a-dalsi-podani-cl-306.html
Opravné prostředky: http://www.kr-olomoucky.cz/...-307.html
http://www.kr-olomoucky.cz/8-formulare-opravne-prostredky-cl-307.html
Formuláře: http://www.kr-olomoucky.cz/...-307.html
http://www.kr-olomoucky.cz/8-formulare-opravne-prostredky-cl-307.html
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: http://www.kr-olomoucky.cz/...-308.html
http://www.kr-olomoucky.cz/9-reseni-zivotnich-situaci-cl-308.html
Nejdůležitější používané předpisy: http://www.kr-olomoucky.cz/...-311.html
http://www.kr-olomoucky.cz/12-nejdulezitejsi-predpisy-cl-311.html
Vydané právní předpisy: neuvedeno
Sazebník úhrad za poskytování informací: http://www.kr-olomoucky.cz/...-309.html
http://www.kr-olomoucky.cz/10-sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-cl-309.html
Usnesení o výši úhrad za informace: neuvedeno
Vzory licenčních smluv: http://www.kr-olomoucky.cz/...-315.html
http://www.kr-olomoucky.cz/16-vyhradni-licence-poskytnute-podle-§14a-odst-4-cl-315.html
Výhradní licence: http://www.kr-olomoucky.cz/...-315.html
http://www.kr-olomoucky.cz/16-vyhradni-licence-poskytnute-podle-§14a-odst-4-cl-315.html
Výroční zpráva: http://www.kr-olomoucky.cz/...-310.html
http://www.kr-olomoucky.cz/11-vyrocni-zpravy-cl-310.html