Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 
– Údaje byly ověřeny subjektem –
Datum a čas ověření: 26.09. 2011 07:45:35

Obec III. typu Město Lanškroun

Název:

Město Lanškroun

Důvod a způsob založení: Město Lanškroun (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. (PDF), o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb. (PDF), občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).
Popis vnitřní organizační struktury: http://www.lanskroun.eu/...-lanskroun/
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/zakladni-informace/struktura-uradu/mestsky-urad-lanskroun/
Adresa úřadu: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun-Vnitřní Město
56301 Lanškroun
Kontaktní poštovní adresa: neuvedeno
Adresa internetové stránky: http://www.lanskroun.eu
http://www.lanskroun.eu
e-podatelna: http://www.lanskroun.eu/...
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/e-sluzby/elektronicka-podatelna/
Další elektronické adresy: sekretariat@mulanskroun.cz (oficiální)
podatelna@mulanskroun.cz (podatelna)
Hlavní datová schránka: 27tbq25
Případné platby lze poukázat: 0000000192725611/0100
IČ: 00279102
DIČ: CZ00279102
Seznamy hlavních dokumentů: neuvedeno
Rozpočet: http://www.lanskroun.eu/...
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/rozpocet/
Žádosti o informace: http://www.lanskroun.eu/...
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/poskytovani-informaci/
Příjem žádostí a dalších podání: http://www.lanskroun.eu/...-lanskroun/
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/zakladni-informace/kontakty/mestsky-urad-lanskroun/
Opravné prostředky: http://www.lanskroun.eu/...
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/poskytovani-informaci/opravne-prostredky/
Formuláře: http://www.lanskroun.eu/...
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: http://www.lanskroun.eu/...
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/informace-pro-obcany/zivotni-situace/
Nejdůležitější používané předpisy: http://www.lanskroun.eu/...
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/poskytovani-informaci/poskytovani-informaci/
Vydané právní předpisy: neuvedeno
Sazebník úhrad za poskytování informací: http://www.lanskroun.eu/...
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/poskytovani-informaci/sazebnik-uhrad/
Usnesení o výši úhrad za informace: neuvedeno
Vzory licenčních smluv: neuvedeno
Výhradní licence: neuvedeno
Výroční zpráva: http://www.lanskroun.eu/...
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/zpravy/vyrocni-zpravy/