Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 
– Údaje byly ověřeny subjektem –
Datum a čas ověření: 21.02. 2013 10:40:53

Obec I. typu Obec Malá Morava

Název:

Obec Malá Morava

Důvod a způsob založení: Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. Je územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Malá Morava je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec Malá Morava vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
Popis vnitřní organizační struktury: http://www.obecmalamorava.cz
http://www.obecmalamorava.cz
Adresa úřadu: Obec Malá Morava
Vysoký Potok 2
78833 Malá Morava
Kontaktní poštovní adresa: Obec Malá Morava
č.p. 2
Malá Morava
Úřadovny:
Obec Malá Morava
Vysoký Potok 2
78833 Malá Morava
Telefonní čísla:
583 240 161
Úřední hodiny:
PO:7:00 - 17:00
ÚT:7:00 - 14:30
ST:7:00 - 17:00
ČT:7:00 - 14:30
PÁ:7:00 - 14:30
Adresa internetové stránky: http://www.obecmalamorava.cz
http://www.obecmalamorava.cz
e-podatelna: neuvedeno
Další elektronické adresy: obec@obecmalamorava.cz (oficiální)
Hlavní datová schránka: bwjbn3n
Případné platby lze poukázat: 6727841/0100
IČ: 00302970
DIČ: CZ00302970
Seznamy hlavních dokumentů: neuvedeno
Rozpočet: neuvedeno
Žádosti o informace: neuvedeno
Příjem žádostí a dalších podání: http://www.obe...ava.cz/...informace
http://www.obecmalamorava.cz/povinne-zverejnovane-informace
Opravné prostředky: neuvedeno
Formuláře: http://www.obecmalamorava.cz/formulare
http://www.obecmalamorava.cz/formulare
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: http://www.obecmalamorava.cz/...situace
http://www.obecmalamorava.cz/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy: http://www.obe...ava.cz/...informace
http://www.obecmalamorava.cz/povinne-zverejnovane-informace
Vydané právní předpisy: http://www.obecmalamorava.cz/...-obce
http://www.obecmalamorava.cz/vyhlasky-a-narizeni-obce
Sazebník úhrad za poskytování informací: http://www.obe...ava.cz/...informace
http://www.obecmalamorava.cz/povinne-zverejnovane-informace
Usnesení o výši úhrad za informace: neuvedeno
Vzory licenčních smluv: http://www.obe...ava.cz/...informace
http://www.obecmalamorava.cz/povinne-zverejnovane-informace
Výhradní licence: http://www.obe...ava.cz/...informace
http://www.obecmalamorava.cz/povinne-zverejnovane-informace
Výroční zpráva: http://www.obecmalamorava.cz/...zpravy
http://www.obecmalamorava.cz/Vyrocni-zpravy