Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 
– Údaje byly ověřeny subjektem –
Datum a čas ověření: 21.12. 2011 20:27:02

Obec I. typu Obec Petrovice

Název:

Obec Petrovice

Důvod a způsob založení: Obec Petrovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Popis vnitřní organizační struktury: http://www.ou-petrovice.cz/...
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/povinne-informace/
Adresa úřadu: Obec Petrovice
č.p. 62
56301 Petrovice
Kontaktní poštovní adresa: neuvedeno
Úřadovny:
Obec Petrovice
č.p. 62
56301 Petrovice
Telefonní čísla:
+420 468 003 288
+420 732 851 053
Úřední hodiny:
ST:18:00 - 20:00
Adresa internetové stránky: http://www.ou-petrovice.cz/
http://www.ou-petrovice.cz/
e-podatelna: obec@ou-petrovice.cz
Další elektronické adresy: obec@ou-petrovice.cz (oficiální)
Hlavní datová schránka: beka3hg
Případné platby lze poukázat: 15622-611/0100
IČ: 00279340
DIČ: neuvedeno
Seznamy hlavních dokumentů: http://www.ou-petrovice.cz/...
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/uredni-deska/
Rozpočet: http://www.ou-petrovice.cz/...3_1
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/uredni-deska/?kshow=3_1&sort=1&order=0&show=1&detail=19&kshowback=3_1
Žádosti o informace: http://www.ou-petrovice.cz/...
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/povinne-informace/dokumenty-106/zadost-o-informace/
Příjem žádostí a dalších podání: http://www.ou-petrovice.cz/...
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/povinne-informace/dokumenty-106/prijem-zadosti/
Opravné prostředky: http://www.ou-petrovice.cz/...
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/povinne-informace/dokumenty-106/opravne-prostredky/
Formuláře: http://www.ou-petrovice.cz/...
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/povinne-informace/
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: neuvedeno
Nejdůležitější používané předpisy: http://www.ou-petrovice.cz/...
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/povinne-informace/dokumenty-106/
Vydané právní předpisy: http://www.ou-petrovice.cz/...
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/uredni-deska/
Sazebník úhrad za poskytování informací: neuvedeno
Usnesení o výši úhrad za informace: neuvedeno
Vzory licenčních smluv: http://www.ou-petrovice.cz/...
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/povinne-informace/dokumenty-106/licencni-smlova/
Výhradní licence: neuvedeno
Výroční zpráva: http://www.ou-petrovice.cz/...1_3
http://www.ou-petrovice.cz/urad-obce/uredni-deska/?kshow=1_3&sort=1&order=0&show=1&detail=31&kshowback=1_3