Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 
– Údaje byly ověřeny subjektem –
Datum a čas ověření: 30.08. 2011 08:35:25

Obec III. typu Město Rýmařov

Název:

Město Rýmařov

Důvod a způsob založení: Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů "Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Popis vnitřní organizační struktury: http://www.rymarov.cz/...struktura
http://www.rymarov.cz/organizacni-struktura
Adresa úřadu: Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1
79501 Rýmařov
Kontaktní poštovní adresa: neuvedeno
Úřadovny:
Město Rýmařov
náměstí Svobody 432/5
79501 Rýmařov
Telefonní čísla:
+420 554 254 300
Čísla faxu:
+420 554 254 310
Úřední hodiny:
PO:8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
ST:8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1
79501 Rýmařov
Telefonní čísla:
+420 554 254 100
Čísla faxu:
+420 554 254 112
Úřední hodiny:
PO:08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
ST:08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Město Rýmařov
8. května 1170/48
79501 Rýmařov
Telefonní čísla:
+420 554 254 200
Čísla faxu:
+420 554 254 202
+420 554 254 201
Úřední hodiny:
PO:8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
ST:8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Adresa internetové stránky: Oficiální stránky Města Rýmařova.
http://www.rymarov.cz
http://www.rymarov.cz
e-podatelna: Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-pouzivani-elektronickeho-podpisu.aspx
http://www.rymarov.cz/e-podatelna
http://www.rymarov.cz/e-podatelna
Další elektronické adresy: podatelna@rymarov.cz (podatelna)
mesto@rymarov.cz (oficiální)
Hlavní datová schránka: 7zkbugk
Případné platby lze poukázat: 0014210000000771/0100
IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317
Seznamy hlavních dokumentů: Integrovaný dokument města Rýmařov
http://www.rymarov.cz/id/
http://www.rymarov.cz/id/
Rozpočet: Rozpočet města
http://www.rymarov.cz/.../rozpocet-mesta
http://www.rymarov.cz/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta
Žádosti o informace: viz. Směrnice č. 01/2009
http://www.rymarov.cz/...pdf
http://www.rymarov.cz/files/dokumenty/pristup_informace.pdf
Příjem žádostí a dalších podání: Stížnosti, podněty a petice se u městského úřadu podávají elektronicky (pro podání elektronickou poštou nutný zaručený elektronický podpis) - elektronická podatelna městského úřadu, písemně nebo ústně do protokolu na podatelně. Všechny stížnost se zapisují do centrální evidence stížností. Městský úřad vyřizuje stížnosti a podněty podle Směrnice (č.4/2005) k přijímání, projednávání a vyřizování stížností, návrhů, podnětů, připomínek a peticí, kterou přijala Rada města Rýmařova v souladu zákonem č. 128/200 Sb., o obcích ve lhůtě nejdéle do 60 dnů ode dne doručení. Ve lhůtě 30ti dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyřizovány petice.
http://www.rymarov.cz/povinne-informace
http://www.rymarov.cz/povinne-informace
Opravné prostředky: Součástí každého rozhodnutí dle zákona 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) je POUČENÍ o opravných prostředcích.
http://www.rymarov.cz/povinne-informace
http://www.rymarov.cz/povinne-informace
Formuláře: Žádosti a formuláře
http://www.rymarov.cz/...-formulare
http://www.rymarov.cz/zadosti-a-formulare
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: http://www.rymarov.cz/.../
http://www.rymarov.cz/potrebuji-si-vyridit/
Nejdůležitější používané předpisy: http://www.rymarov.cz/...predpisy
http://www.rymarov.cz/nejdulezitejsi-predpisy
Vydané právní předpisy: http://www.rymarov.cz/narizeni/blog
http://www.rymarov.cz/narizeni/blog
Sazebník úhrad za poskytování informací: http://www.rymarov.cz/...-informaci
http://www.rymarov.cz/sazebnik-uhrad-nakladu-za-poskytovani-informaci
Usnesení o výši úhrad za informace: neuvedeno
Vzory licenčních smluv: neuvedeno
Výhradní licence: neuvedeno
Výroční zpráva: Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.(minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací).
http://www.rymarov.cz/vyrocni-zprava
http://www.rymarov.cz/vyrocni-zprava