Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 
– Údaje byly ověřeny subjektem –
Datum a čas ověření: 27.02. 2017 11:59:58

Obec III. typu Město Sokolov

Název:

Město Sokolov

Důvod a způsob založení: Sokolov je městem od 14. století a základním územním samosprávným celkem podle čl. 99 Ústavy a městem podle § 3 obecního zřízení.
Popis vnitřní organizační struktury: http://www.sokolov.cz/..._meu.pdf
http://www.sokolov.cz/assets/urad/organizacni_schema_meu.pdf
Adresa úřadu: Město Sokolov
Rokycanova 1929
35601 Sokolov
Kontaktní poštovní adresa: Město Sokolov
Rokycanova 1929
Sokolov
Úřadovny:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
35601 Sokolov
Telefonní čísla:
+420 359 808 111
+420 352 325 111
Čísla faxu:
+420 359 808 300
+420 352 602 510
Úřední hodiny:
PO:08:00 - 17:00
ÚT:08:00 - 14:00
ST:08:00 - 17:00
ČT:08:00 - 14:00
PÁ:8:00 - 12:00
Adresa internetové stránky: http://www.sokolov.cz
http://www.sokolov.cz
e-podatelna: epodatelna@mu-sokolov.cz
Další elektronické adresy: neuvedeno
Hlavní datová schránka: 6xmbrxu
Případné platby lze poukázat: Platby za správní a místní poplatky, pokuty, prodej a pronájem nemovitosti, ostatní platby.<br/>0000190000521391/0100
Platby za prodej bytů a splátky poskytnutých půjček na opravy bytového fondu.<br/>3007-521391/0100
Platby lze poukázat také složenkou nebo uhradit v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sokolov.<br/>----/
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Seznamy hlavních dokumentů: Program rozvoje města
http://www.sokolov.cz/...-26515
http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/program-rozvoje-mesta-26515
Rozpočet: Rozpočty Města
http://www.sokolov.cz/...-25920
http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_financni/rozpocty-mesta-25920
Žádosti o informace: Žádost o poskytnutí informace
http://www.sokolov.cz/...-25955
http://www.sokolov.cz/urad/odbory/samostatne_oddeleni_kancelare_starosty/poskytovani-informaci-25955
Příjem žádostí a dalších podání: Povinně zveřejňované informace
http://www.sokolov.cz/...-30156
http://www.sokolov.cz/urad/povinne-zverejnovane-informace-30156
Opravné prostředky: http://www.sokolov.cz/...-30156
http://www.sokolov.cz/urad/povinne-zverejnovane-informace-30156
Formuláře: http://www.sokolov.cz/...33969
http://www.sokolov.cz/urad/formulare-33969
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: http://www.sokolov.cz/...-30156
http://www.sokolov.cz/urad/povinne-zverejnovane-informace-30156
Nejdůležitější používané předpisy: http://www.sokolov.cz/...-30156
http://www.sokolov.cz/urad/povinne-zverejnovane-informace-30156
Vydané právní předpisy: Obecně závazné vyhlášky a nařízení města
http://twist.sokolov.cz/...frame
http://twist.sokolov.cz/ost/vyhlasky/index.php?frame
Sazebník úhrad za poskytování informací: http://www.sokolov.cz/...-25955
http://www.sokolov.cz/urad/odbory/samostatne_oddeleni_kancelare_starosty/poskytovani-informaci-25955
Usnesení o výši úhrad za informace: neuvedeno
Vzory licenčních smluv: -------
Výhradní licence: -------
Výroční zpráva: http://www.sokolov.cz/...-25955
http://www.sokolov.cz/urad/odbory/samostatne_oddeleni_kancelare_starosty/poskytovani-informaci-25955