Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 
– Údaje byly ověřeny subjektem –
Datum a čas ověření: 22.09. 2011 14:21:59

Obec I. typu Obec Světlá Hora

Název:

Obec Světlá Hora

Důvod a způsob založení: http://www.svetlahora.cz/obecniurad/povinn-zveejovane-informace.html
Popis vnitřní organizační struktury: http://www.svetlahora.cz/...-uradu.html
http://www.svetlahora.cz/obecniurad/struktura-obecniho-uradu.html
Adresa úřadu: Obec Světlá Hora
Světlá 374
79331 Světlá Hora
Kontaktní poštovní adresa: neuvedeno
Úřadovny:
Obec Světlá Hora
Světlá 374
79331 Světlá Hora
Telefonní čísla:
+420 554 737 150
Úřední hodiny:
PO:07:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
ST:07:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
Adresa internetové stránky: http://www.svetlahora.cz
http://www.svetlahora.cz
e-podatelna: http://www.svetlahora.cz/...html
http://www.svetlahora.cz/obecniurad/povinn-zveejovane-informace.html
Další elektronické adresy: svetlahora@svetlahora.cz (oficiální)
svetlahora@svetlahora.cz (podatelna)
Hlavní datová schránka: 8ycba46
Případné platby lze poukázat: 0000004200085342/6800
IČ: 00296392
DIČ: CZ00296392
Seznamy hlavních dokumentů: neuvedeno
Rozpočet: http://www.svetlahora.cz/...24
http://www.svetlahora.cz/component/docman/cat_view/21-hospodareni-obce-svetla-hora.html?ItemId=24
Žádosti o informace: http://www.svetlahora.cz/...html
http://www.svetlahora.cz/obecniurad/povinn-zveejovane-informace/8-zadosti-o-informace.html
Příjem žádostí a dalších podání: http://www.svetlahora.cz/...-podani.html
http://www.svetlahora.cz/obecniurad/povinn-zveejovane-informace/9-pijem-zadosti-a-dalich-podani.html
Opravné prostředky: http://www.svetlahora.cz/...html
http://www.svetlahora.cz/obecniurad/povinn-zveejovane-informace/10-opravne-prostredky.html
Formuláře: http://www.svetlahora.cz/...56
http://www.svetlahora.cz/component/docman/cat_view/23-formulare.html?ItemId=56
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: http://portal.gov.cz/...place
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place
Nejdůležitější používané předpisy: neuvedeno
Vydané právní předpisy: http://www.svetlahora.cz/...html
http://www.svetlahora.cz/obecniurad/obecn-zavazne-vyhlaky-a-naizeni.html
Sazebník úhrad za poskytování informací: neuvedeno
Usnesení o výši úhrad za informace: neuvedeno
Vzory licenčních smluv: neuvedeno
Výhradní licence: neuvedeno
Výroční zpráva: neuvedeno