Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 

Účel seznamu

Seznam držitelů datových schránek umožňuje veřejnosti zjistit, zda konkrétní subjekt má aktuálně zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, a to včetně zjištění jednoznačného identifikátoru datové schránky subjektu.

Poskytuje veřejnosti aktuální a ověřené informace o tom, jak se který úřad správně jmenuje, jakou má působnost, kde sídlí, jakou má otevírací dobu, organizační strukturu atd. Toto platí pouze pro údaje o držitelích datové schránky orgánu veřejné moci.

Poskytuje informace o změnách některých typů orgánů veřejné moci a jejich vedoucím představiteli do informačního systému datových schránek.

V budoucnu se Seznam držitelů datových schránek stane agendovým informačním systémem, pomocí kterého bude Ministerstvo vnitra plnit úlohu editora Registru osob pro vyjmenované právní formy orgánů veřejné moci (zejména subjekty státní správy a samosprávy).