eObčanka

Změňte si pro jistotu svoje přístupové kódy k eObčance v aplikaci eObčanka - Správce karty. Každé přihlášení eObčankou je zaznamenáno ve výpisu o využití údajů z registru obyvatel. Ten získáte na Portálu občana, pokud máte datovou schránku, nebo osobně na Czech POINTu. Tam si můžete ověřit, jestli proběhlo přihlášení, o kterém nevíte. Svoji eObčanku si můžete také zablokovat na telefonním čísle +420 225 514 777. Telefonní linka je dostupná 24 hodin 7 dní v týdnu. Nebojte, občanský průkaz vám bude stále platit pro fyzické ověření vaší totožnosti.

Pomohl vám tento článek?

Od 1. 7. 2018 se vydávají všechny občanské průkazy s elektronickým čipem. Tomu se říká eObčanka, a když si ji aktivujete, můžete s ní online prokázat svoji totožnost a můžete si na ni uložit svoje kvalifikované podpisové a autentizační certifikáty. Pro online používání eObčanky budete potřebovat do počítače aplikaci, kterou si můžete stáhnout na stránkách info.eidentita.cz

Pomohl vám tento článek?

Už si nemusíte pamatovat různé přístupové údaje do různých portálů veřejné správy. Vaše eObčanka je totiž tak dobře zabezpečena, že propojené portály veřejné správy už nepotřebují žádné další ověření vaší totožnosti.

Pomohl vám tento článek?

Nemusíte.

Pomohl vám tento článek?

Na občanský průkaz s čipem, který se vydával do 30. 6. 2018, jste si mohli nahrát jen kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis a autentizační certifikáty. Oproti tomu eObčanka už umí i ověřit vaši totožnost na propojených portálech veřejné správy, když si chcete něco vyřídit online. Pokud máte původní občanský průkaz s čipem a chtěli byste si ho vyměnit za eObčanku, můžete si o výměnu bezplatně zažádat.

Pomohl vám tento článek?

Ještě ne, ale od 13. září 2020 by to možné být mělo, protože ostatní členské státy už budou pravděpodobně připraveny uznávat eObčanku pro online služby.

Pomohl vám tento článek?

Ano, eObčanku můžete použít jako cestovní doklad v rámci Evropské unie.

Pomohl vám tento článek?

Pomocí čtečky čipových karet.

Pomohl vám tento článek?

V obchodě s elektronikou. Stojí přibližně 200 Kč. Nebo ji už máte zabudovanou ve svém počítači.

Pomohl vám tento článek?

K eObčance máte 2 ochranné kódy, identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK). Tyto kódy znáte pouze vy. Zvolte si je tak, aby nebyly lehce odhadnutelné, jako například 1111, 1234. Stejně jako u PIN kódu k platební kartě je důležité, abyste si kódy k eObčance dobře zapamatovali.

Pomohl vám tento článek?

Identifikační osobní kód (IOK) je něco jako PIN k vaší eObčance. IOK má 4 až 10 čísel. Bude se vám hodit, když se budete přihlašovat do Portálu občana nebo do jiných propojených portálů. Pozor, splést se můžete jenom třikrát, pak musíte použít deblokační osobní kód.

Pomohl vám tento článek?

Deblokační osobní kód (DOK) se vám bude hodit, když zapomenete nebo třikrát špatně zadáte identifikační osobní kód. DOK má 4 až 10 čísel a funguje podobně jako PUK na vaší SIM kartě k telefonu.

Pomohl vám tento článek?

Musíte zajít na úřad, kde vydávají eObčanky a tam požádat o nové nastavení přístupových kódů. Poplatek je 100 Kč.

Pomohl vám tento článek?

Standardní platnost je 10 let. Pokud je vám méně než 15 let a žádáte o občanský průkaz, bude vám vydán s platností na 5 let. Pokud vám je nad 70 let, platnost občanského průkazu bude 35 let.

Pomohl vám tento článek?

Ne, ale oba způsoby přihlášení jsou velmi bezpečné.

eObčanka má nejvyšší úroveň zabezpečení díky čipu a dále úřad ověřil, že jste to opravdu vy. Na základě toho vám dal eObčanku. A abyste potvrdili, že je eObčanka skutečně vaše, používáte k tomu přístupové ověřovací kódy (IOK a DOK), které znáte jen vy.

Uživatelský účet má druhou nejvyšší úroveň zabezpečení, takže je to velmi bezpečné, protože vaše identita byla ověřena (fyzicky na Czech POINTu, datovou schránkou nebo eObčankou). Je to princip dvou faktorového ověření, který znáte například z internetového bankovnictví. Zadáte něco, co znáte jenom vy (uživatelské jméno a heslo) a potvrdíte to něčím, co máte (mobilní telefon, na který přijde ověřovací SMS).

Pomohl vám tento článek?

Bohužel ne. eObčanku může získat jen občan České republiky.

Pomohl vám tento článek?

Ano.

Pomohl vám tento článek?

Všechny občanské průkazy, které se vydávají, jsou vlastně eObčanky. Elektronické funkce si můžete ale aktivovat, až je vám 15 let.

Pomohl vám tento článek?

Podejte žádost o občanský průkaz u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na úřadu městské části Prahy 1 až 22. Můžete také požádat o vydání průkazu ve zkrácení lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin.

Občanský průkaz vydávaný do 24 hodin můžete převzít pouze na Ministerstvu vnitra na adrese Na Pankráci 72, Praha 4.

Podrobné informace o občanských průkazech najdete na tomto odkazu.

Pomohl vám tento článek?

Ano, ale jen pokud je v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů uložena vaše fotografie, která odpovídá tomu, jak v současnosti vypadáte, a váš podpis. Ani jedno nesmí být starší než jeden rok. Pokud tohle splňujete, můžete zažádat na obecním úřadě s rozšířenou působností o občanský průkaz (eObčanku) elektronicky pomocí datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Vyzvednout eObčanku si ale musíte osobně.

Pomohl vám tento článek?

Pokud se jedná o první občanský průkaz, tak rodný list. Úřad si může také případně vyžádat doklad o státním občanství.

Jestli si žádáte o nový občanský průkaz proto, že vám bude končit platnost, přineste k žádosti dosavadní občanský průkaz.

Pokud jste občanský průkaz ztratili nebo vám byl odcizen, přineste potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu.

Pokud žádáte o nový občanský průkaz proto, že se změnily údaje, které na něm máte uvedené, doneste doklad, který to dokazuje (př. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, vysokoškolský diplom atd.).

Pomohl vám tento článek?

Pokud vám končí platnost dosavadního občanského průkazu a zbývá vám méně než 6 měsíců do konce platnosti, je eObčanka zdarma. Pokud jste senioři nad 70 let, také neplatíte za výměnu občanského průkazu nic.

Jestli je váš dosavadní občanský průkaz poškozen, nebo jste ho ztratili nebo vám byl odcizen, zaplatíte 100 Kč.

Pokud žádáte o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, zaplatíte 1000 Kč (u občanů do 15 let 500 Kč) za vydání průkazu do 24 hodin, nebo 500 Kč (u občanů do 15 let 300 Kč) za vydání průkazu do 5 pracovních dní.

Pomohl vám tento článek?

Ne, vyfotí vás na místě.

Pomohl vám tento článek?

Standardně do 30 dnů, ale často to na úřadech zvládají rychleji.

Mohli jste si ale také zažádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin, a pak si ho můžete vyzvednout na Ministerstvu vnitra.

Nebo pokud jste si zažádali ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, můžete si ho vyzvednout na Ministerstvu vnitra nebo na úřadu obce s rozšířenou působností a úřadu městské části Praha 1 až 22.

Pomohl vám tento článek?