Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
L-6130
Zpracováno k datu
03.03.2014
Poslední aktualizace
03.03.2014