Jak získat eObčanku

Občanský průkaz s čipem, který nově umožňuje zaručené prokazování totožnosti při využívání online služeb veřejné správy, získá automaticky každý, kdo po 1. 7. 2018 požádá o standardní občanský průkaz na pracovišti osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (příp. Úřadu městské části Praha 1- 22)

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu. K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá rodný list, případně doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání. Fotografie je pořizována na pracovišti při podávání žádosti. Fotografii pořízenou u fotografa lze zaslat datovou schránkou prostřednictvím formuláře pro odeslání údajů a fotografie občana pro žádost o občanský průkaz datovou schránkou.

Poplatky

  • V případě konce platnosti OP do půl roku, nebo změně ze zákona zapsaných údajů je to zdarma. Výměna před ukončením doby platnosti bez zákonných důvodů 200,- (nad 70 let zdarma)
  • Výměna při ztrátě, odcizení nebo poškození 100,-
  • Vydání do 24 hodin (pracovní dny) – 1000 Kč/do 15 let 500 Kč (převzetí na MV, podání žádosti na MV nebo na obecním úřadě ORP)
  • Vydání do 5 pracovních dnů – 500 Kč/ do 15 let 300 Kč (podání na MV nebo obecním úřadě ORP, převzetí na MV nebo na stejném obecním úřadě jako byla podána žádost)
  • Standardní lhůta pro vydání je 30 dnů, za poplatek lze zažádat o vydání ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin (v pracovní dny)