Služby a sítě elektronických komunikací

Podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Českému telekomunikačnímu úřadu

ID Záznamu
i-107-493
Zpracováno k datu
18.10.2017
Poslední aktualizace
18.10.2017