Služby a sítě elektronických komunikací

Reklamace na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo na vyúčtování ceny za poskytnutou službu

ID Záznamu
i-107-1057
Zpracováno k datu
01.05.2016
Poslední aktualizace
01.05.2016