Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi

Za správnost návodu odpovídá:

Český telekomunikační úřad

ID Záznamu
i-108-1056
Zpracováno k datu
18.10.2017
Poslední aktualizace
18.10.2017