Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť

Za správnost návodu odpovídá:

Český telekomunikační úřad

ID Záznamu
i-108-1061
Zpracováno k datu
18.10.2017
Poslední aktualizace
18.10.2017