Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
i-108-586
Zpracováno k datu
19.10.2004
Poslední aktualizace
19.10.2004