Změna registračních údajů osoby povinné značit líh / zrušení registrace osoby povinné značit líh

Za správnost návodu odpovídá:

Generální ředitelství cel

ID Záznamu
m-108440
Zpracováno k datu
22.08.2016
Poslední aktualizace
20.10.2016