Kulturní sbírky, památky a předměty

Zápis sbírky muzejní povahy do centrální evidence sbírek

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo kultury

ID Záznamu
i-142-148
Zpracováno k datu
24.09.2013
Poslední aktualizace
10.06.2015