Přístup k informacím

Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

Za správnost návodu odpovídá:

Rejstřík trestů

ID Záznamu
i-164-190
Zpracováno k datu
01.10.2016
Poslední aktualizace
21.02.2018