Vydání výpisu a opisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob orgánům veřejné moci

ID Záznamu
m-1403
Datum zveřejnění
15.09.2015
Poslední aktualizace
08.09.2017

Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost orgánu veřejné moci se vydá výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů právnických osob.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat orgán veřejné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Elektronickou komunikací s Rejstříkem trestů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vzhledem k povaze této situace nejsou žádné doklady stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzory formulářů:

  • "Žádost o výpis z Rejstříku trestů právnických osob pro orgán veřejné moci",

  • "Žádost o opis z Rejstříku trestů právnických osob pro orgán veřejné moci",

naleznete na internetových stránkách Rejstříku trestů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Od dubna 2012 mají orgány veřejné moci možnost podávat žádosti také elektronicky prostřednictvím webové služby a webového formuláře; výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které mají přiděleno IČO, bude poté zpracován na počkání a elektronickou cestou doručen.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Není možné podat opravný prostředek.

Další informace

Můžete se obrátit na Rejstřík trestů.

Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Radka Paulová, ředitelka Rejstříku trestů