Přidělení rodného čísla na žádost

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
i-165-991
Zpracováno k datu
01.01.2016
Poslední aktualizace
09.03.2018