Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zemědělství

ID Záznamu
i-168-573
Zpracováno k datu
01.01.2001
Poslední aktualizace
01.04.2003