Podnět k provedení přezkumného řízení pravomocného správního rozhodnutí krajského úřadu nebo Magistrátu hl.m. Prahy

ID Záznamu
i-179-696
Zpracováno k datu
27.06.2006
Poslední aktualizace
27.06.2006