Zařazení dětí do mateřské školy

ID Záznamu
i-198-496
Datum zveřejnění
01.09.2017
Poslední aktualizace
25.04.2018

Základní informace k životní situaci

Nástup dítěte do mateřské školy; zpravidla pro děti od tří let, nejdříve však od dvou let věku dítěte.

Povinné pro děti, které do začátku následujícího školního roku dovrší věku pěti let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat zákonný zástupce dítěte.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti řediteli mateřské školy.

Na které instituci životní situaci řešit

Ve spádové mateřské škole, pokud si zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V konkrétní mateřské škole s ředitelem školy, v době zápisu (vyhlášeném v termínu od 2. května do 16. května - v souladu s § 34 odst. 2 školského zákona), příp. v průběhu roku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložte žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a dále doklady dle požadavků ředitele mateřské školy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si lze vyzvednout v příslušné mateřské škole.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nadřízeným správním orgánem je krajský úřad.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Přijetí dítěte mladšího pěti let je podmíněno doložením dokladu o povinném očkování dítěte, které vydává dětský lékař.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušné mateřské školy.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí ředitele mateřské školy se můžete odvolat ke krajskému úřadu, a to prostřednictvím ředitele mateřské školy.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce pro děti do pěti let nejsou stanoveny.

V případě nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání se jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až 5 000 Kč.

Další informace

Můžete se obrátit na ředitele mateřských škol.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání