Ukončení studia v základní umělecké škole

ID Záznamu
i-206-187
Datum zveřejnění
01.09.2017
Poslední aktualizace
09.10.2017

Základní informace k životní situaci

Mimořádné ukončení vzdělávání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost adresovanou ředitelství základní umělecké školy.

Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušné základní umělecké škole.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Stanovení příslušných dokladů je v kompetenci školy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Stanovení příslušných formulářů je v kompetenci školy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu školního roku, úplata za vzdělání se nevrací; z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Další informace

Můžete se obrátit na odbor školství příslušného obecního nebo krajského úřadu.

Bližší informace naleznete také na internetových stránkách příslušné školy, obecního nebo krajského úřadu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání