Kvalifikace - Hornictví a výbušniny

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl

Za správnost návodu odpovídá:

Český báňský úřad

ID Záznamu
m-15249
Zpracováno k datu
01.12.2012
Poslední aktualizace
15.04.2015