Kvalifikace - Hornictví a výbušniny

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

Za správnost návodu odpovídá:

Český báňský úřad

ID Záznamu
i-211-1089
Zpracováno k datu
21.10.2015
Poslední aktualizace
21.10.2015