Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Za správnost návodu odpovídá:

Český úřad zeměměřický a katastrální

ID Záznamu
i-218-345
Zpracováno k datu
01.09.2017
Poslední aktualizace
16.04.2018