Registrace přeshraničního pracovníka, který pracuje v členském státě Evropské unie, bydlí v České republice

Za správnost návodu odpovídá:

Kancelář zdravotního pojištění

ID Záznamu
i-228-439
Zpracováno k datu
12.07.2012
Poslední aktualizace
04.05.2016