Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Změny č. 1/2020 plánu péče o PP Pstruhovec na období 2017-2026

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem změny č. 1 PLP o PP Pstruhovec.pdf

Přílohy