Oznámení o předložení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Slanisko Dobré Pole a jejího ochranného pásma k projednání a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Slanisko Dobré Pole

143670_2020_Slanisko Dobré Pole_oznámení záměru na vyhlášení a návrhu plánu péče_portál veřejné správy.doc

Přílohy