Oznámení o předložení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Kadovská skála a jejího ochranného pásma k projednání a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Kadovská skála

168262_2020_Kadovská skála_oznámení záměru na vyhlášení a návrhu plánu péče_portál veřejné správy.doc

Přílohy