Datové sady

ID záznamu Zvěřejněn od Vystavovatel Název
7781 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Databáze obcí
8302 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Databáze obcí
8300 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Datové prvky informačních systémů veřejné správy
7777 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Datové prvky informačních systémů veřejné správy
8327 2015-04-10 Ministerstvo financí Daňové úlevy 2011-2012
7783 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Dopravní informace
8303 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Dopravní informace
8321 2015-04-10 Ministerstvo financí ICT náklady resortů MF, MO, MMR, MŽP, MSp a MD
7779 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Informační systémy veřejné správy
8301 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Informační systémy veřejné správy
7821 2015-04-10 Ministerstvo financí Katalog otevřených data Ministerstva financí
7785 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Katalog činností obcí a krajů
8304 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Katalog činností obcí a krajů
7805 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Kontrolní akce
8314 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Kontrolní akce
8313 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Kontrolované osoby
7803 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Kontrolované osoby
7809 2015-04-10 x7cab34 Kontroly
7819 2015-04-10 x7cab34 Kontroly
8320 2015-04-10 x7cab34 Kontroly
8324 2015-04-10 Ministerstvo financí Konvergenční program ČR
8299 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Nestátní neziskové organizace ČR
7775 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Nestátní neziskové organizace ČR
8323 2015-04-10 Ministerstvo financí Náhrady škod
8325 2015-04-10 Ministerstvo financí Obecně závazné vyhlášky obcí regulující loterie a jiné podobné hry
8326 2015-04-10 Ministerstvo financí Pokladní plnění státního rozpočtu
8305 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Počet vydaných dokladů
7787 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Počet vydaných dokladů
8312 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Právní předpisy v kontrolních závěrech NKÚ
7801 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Právní předpisy v kontrolních závěrech NKÚ
8322 2015-04-10 Ministerstvo financí Přehled faktur Ministerstva financí ČR
7789 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Přehled kontrolních činností
8306 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Přehled kontrolních činností
7791 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Přehled vybraných správních poplatků
8307 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Přehled vybraných správních poplatků
7823 2015-04-28 Kraj Vysočina Příspěvkové organizace Kraje Vysočina
8329 2015-04-28 Kraj Vysočina Příspěvkové organizace Kraje Vysočina
7793 2015-04-10 Ministerstvo vnitra ROS - Číselník právních forem
8308 2015-04-10 Ministerstvo vnitra ROS - Číselník právních forem
8328 2015-04-10 Ministerstvo financí Report provozních nákladů MF
8315 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Rozpočet
7807 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Rozpočet
8316 2015-04-10 x7cab34 Uložené pokuty
7811 2015-04-10 x7cab34 Uložené pokuty
8319 2015-04-10 x7cab34 Vydané zákazy
7817 2015-04-10 x7cab34 Vydané zákazy
8331 2015-04-30 Český statistický úřad Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2014
7827 2015-04-30 Český statistický úřad Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2014
7813 2015-04-10 x7cab34 Zajištění zboží
8317 2015-04-10 x7cab34 Zajištění zboží
8318 2015-04-10 x7cab34 Zaměření kontrol
7815 2015-04-10 x7cab34 Zaměření kontrol
7825 2015-04-30 Český statistický úřad Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011
8330 2015-04-30 Český statistický úřad Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011
8309 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Četnost dotazů na problematiku spadající do věcné působnosti odboru správních činností
7795 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Četnost dotazů na problematiku spadající do věcné působnosti odboru správních činností
8310 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Četnost událostí spadajících do agend odboru správních činností
7797 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Četnost událostí spadajících do agend odboru správních činností
7799 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Členové kolegia NKÚ
8311 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Členové kolegia NKÚ
ID záznamu Zvěřejněn od Vystavovatel Název
7781 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Databáze obcí
8302 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Databáze obcí
8300 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Datové prvky informačních systémů veřejné správy
7777 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Datové prvky informačních systémů veřejné správy
8327 2015-04-10 Ministerstvo financí Daňové úlevy 2011-2012
7783 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Dopravní informace
8303 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Dopravní informace
8321 2015-04-10 Ministerstvo financí ICT náklady resortů MF, MO, MMR, MŽP, MSp a MD
7779 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Informační systémy veřejné správy
8301 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Informační systémy veřejné správy
7821 2015-04-10 Ministerstvo financí Katalog otevřených data Ministerstva financí
7785 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Katalog činností obcí a krajů
8304 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Katalog činností obcí a krajů
7805 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Kontrolní akce
8314 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Kontrolní akce
8313 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Kontrolované osoby
7803 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Kontrolované osoby
7809 2015-04-10 x7cab34 Kontroly
7819 2015-04-10 x7cab34 Kontroly
8320 2015-04-10 x7cab34 Kontroly
8324 2015-04-10 Ministerstvo financí Konvergenční program ČR
8299 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Nestátní neziskové organizace ČR
7775 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Nestátní neziskové organizace ČR
8323 2015-04-10 Ministerstvo financí Náhrady škod
8325 2015-04-10 Ministerstvo financí Obecně závazné vyhlášky obcí regulující loterie a jiné podobné hry
8326 2015-04-10 Ministerstvo financí Pokladní plnění státního rozpočtu
8305 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Počet vydaných dokladů
7787 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Počet vydaných dokladů
8312 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Právní předpisy v kontrolních závěrech NKÚ
7801 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Právní předpisy v kontrolních závěrech NKÚ
8322 2015-04-10 Ministerstvo financí Přehled faktur Ministerstva financí ČR
7789 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Přehled kontrolních činností
8306 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Přehled kontrolních činností
7791 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Přehled vybraných správních poplatků
8307 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Přehled vybraných správních poplatků
7823 2015-04-28 Kraj Vysočina Příspěvkové organizace Kraje Vysočina
8329 2015-04-28 Kraj Vysočina Příspěvkové organizace Kraje Vysočina
7793 2015-04-10 Ministerstvo vnitra ROS - Číselník právních forem
8308 2015-04-10 Ministerstvo vnitra ROS - Číselník právních forem
8328 2015-04-10 Ministerstvo financí Report provozních nákladů MF
8315 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Rozpočet
7807 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Rozpočet
8316 2015-04-10 x7cab34 Uložené pokuty
7811 2015-04-10 x7cab34 Uložené pokuty
8319 2015-04-10 x7cab34 Vydané zákazy
7817 2015-04-10 x7cab34 Vydané zákazy
8331 2015-04-30 Český statistický úřad Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2014
7827 2015-04-30 Český statistický úřad Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2014
7813 2015-04-10 x7cab34 Zajištění zboží
8317 2015-04-10 x7cab34 Zajištění zboží
8318 2015-04-10 x7cab34 Zaměření kontrol
7815 2015-04-10 x7cab34 Zaměření kontrol
7825 2015-04-30 Český statistický úřad Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011
8330 2015-04-30 Český statistický úřad Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011
8309 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Četnost dotazů na problematiku spadající do věcné působnosti odboru správních činností
7795 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Četnost dotazů na problematiku spadající do věcné působnosti odboru správních činností
8310 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Četnost událostí spadajících do agend odboru správních činností
7797 2015-04-10 Ministerstvo vnitra Četnost událostí spadajících do agend odboru správních činností
7799 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Členové kolegia NKÚ
8311 2015-04-10 Nejvyšší kontrolní úřad Členové kolegia NKÚ