Datové prvky informačních systémů veřejné správy

Datová sada představuje datový obsah aplikace Informační systém o datových prvcích, která poskytuje oficiální informace o datových prvcích informačních systémů veřejné správy, slouží k vyhlašování datových prvků a zveřejňování číselníků. Datové prvky a číselníky vyhlášené v Informačním systému o datových prvcích jsou pro orgány veřejné správy a vazby jejich informačních systémů závazné. Sémanticky příbuzné datové prvky jsou seskupeny do datových slovníků. Systém evidence datových prvků byl vyvinut v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS a příslušným navazujícím prováděcím právním předpisem – Vyhláškou Ministerstva informatiky ČR č. 469/2006 Sb. o informačním systému o datových prvcích. Na uvedeném základě je tento informační systém rutinně provozován od 1. ledna 2007.

Periodicita aktualizace
R/P6M
Časové období od
2007-01-01
Časové období do
Nevyplněno
Klíčová slova
  • číselník
  • datový slovník
  • IS DP
Témata EUROVOC
  • http://eurovoc.europa.eu/441
Kontakt
posta@mvcr.cz

Datové zdroje

Název Od Do
Seznam sémantických aktiv informačního systému datových prvků Data ke stažení Schéma (text/xml) 2007-01-01 -