Přehled faktur Ministerstva financí ČR

Přehled uhrazených faktur Ministerstva financí ČR a seznam partnerů Ministerstva financí ČR. Soubor Seznam partnerů MF obsahuje partnery, se kterými MF v současnosti spolupracuje i partnery zneplatněné, tj. partnery, se kterými byla spolupráce ukončena. Dále je v souboru Seznam partnerů uveden kód partnera, pomocí kterého je možné tento soubor propojit s s přehledem faktur za roky 2010-2014. V Seznamu partnerů není v některých případech uvedeno IČO, což nastává z několika důvodů. Nejčastěji se jedná o fyzickou osobu bez IČ (skupina partnerů rezidenti bez IČ, kdy IČ není v IS AVIS povinný údaj) nebo partnera zahraničního. Dále se může jednat o partnera zneplatněného, tedy partnera, s nímž již aktivně nespolupracujeme, došlo ke změně v jeho údajích nebo ukončil podnikatelskou činnost a není v číselníku aktualizován. Využíváni byli i tzv. partneři hromadní, kdy jeden záznam zahrnoval celou skupinu, např. překladatelé. V minulosti byl číselník partnerů v IS AVIS doplňován i skriptem z jiných systémů, kde IČ nebylo povinným údajem, a tedy nemuselo být u některých partnerů zahrnuto. Číslo za pomlčkou je číslem pobočky partnera, kdy číslo 01 označuje sídlo partnera, následující čísla jsou pak čísly jednotlivých poboček, které jsou partnery MF pro operace (výčet poboček nemusí být úplný). Dataset s fakturami za rok 2015 obsahuje příslušné partnery již přímo v souboru. Soubor faktur za Fond privatizace obsahuje ekologické faktury, zádržné k ekologickým fakturám, přijaté faktury a ostatní platby. Výdaje pomocné kapitoly Fondu privatizace nejsou součástí státního rozpočtu, jedná se o jiné než rozpočtové prostředky, které hradí MF v souladu se zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku. Jedná se především o výdaje pokrývající závazky státu za odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací podniků. UPOZORNĚNÍ: Faktury, které patří do více rozpočtových položek jsou uvedené jednou pro každou rozpočtovou položku. Tedy patří-li faktura do tří rozpočtových položek, bude řádek faktury ve výpisu třikrát. Pro souhrnné součty proto použijte sloupec "částka za položku rozpočtu", kde je finanční objem faktury rozdělený dle rozpočtových položek.

Periodicita aktualizace
Neurčeno
Časové období od
Nevyplněno
Časové období do
Nevyplněno
Klíčová slova
  • faktury
Témata EUROVOC
Kontakt
otevrenadata@mfcr.cz

Datové zdroje

Název Od Do
Uhrazené faktury MF za rok 2010 Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2011 Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2012 Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2013 Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2014 Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2015 včetně položky rozpočtu Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2016 včetně položky rozpočtu Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2017 včetně položky rozpočtu Přístup k datům Data ke stažení - -
Seznam partnerů MF Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2010 Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2011 Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2012 Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2013 Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2014 Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2015 včetně položky rozpočtu Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2016 včetně položky rozpočtu Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury MF za rok 2017 včetně položky rozpočtu Přístup k datům Data ke stažení - -
Seznam parterů MF Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury za rok 2015 z Fondu privatizace Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury za rok 2016 z Fondu privatizace Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury za rok 2017 z Fondu privatizace Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury za rok 2015 z Fondu privatizace Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury za rok 2016 z Fondu privatizace Přístup k datům Data ke stažení - -
Uhrazené faktury za rok 2017 z Fondu privatizace Přístup k datům Data ke stažení - -