Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek 1444/2 v k.ú. Velký Malahov, který má vznikmout dle GP č.133-656/2018 z pozemku p. č. 1444. Nově vzniklý pozemek má výměru 878 m2 a druh pozemku vodní plocha.
Požadovaná cena
16200
Platnost do
2018-12-14
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová
Útvar
Závod Berounka
Katastrální území
Velký Malahov, Velký Malahov, okres Domažlice