Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 433/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře 19 454 m2 v k.ú. Radenov, obec Blatno
Požadovaná cena
739250
Platnost do
2018-12-14
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing.Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Radenov, Blatno, okres Chomutov