Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 453/22 ostatní plocha o výměře 437 m2, oddělená z pozemku 453/22 dle GP
Požadovaná cena
137660
Platnost do
2018-12-14
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Most II, Most, okres Most