Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
S 369/17_Pozemek p. č. 608/14, vodní plocha o výměře 1052 m2, oddělen z p. č. 608/10 dle GP, včetně části stavby podélné úpravy vodního toku, která se nachází na předmětném pozemku v k. ú. Heřmaneč.
Požadovaná cena
87820
Platnost do
2018-12-16
Telefon
956952208
E-mail
radka.janickova@lesycr.cz
Osoba
Radka Janíčková
Útvar
ST - OP Dyje
Katastrální území
Heřmaneč, Heřmaneč, okres Jindřichův Hradec