Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
prodej pozemku dílu "a" parcely p.č. 273/6 Říčky u OP o výměře 285m2 pod účelovou komunikací obce Orlické Podhůří a prodej pozemku p.č. 273/9 Říčky u OP o výměře 283m2 přilehlý k účelové komunikaci obce. Parcely byly odděleny GP č.379-70/2017 Říčky u OP.
Požadovaná cena
18077
Platnost do
2018-12-16
Telefon
956953237
E-mail
renata.odvarkova@lecysr.cz
Osoba
Renata Odvárková
Útvar
ST-OPL
Katastrální území
Říčky u Orlického Podhůří, Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí