Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 177/4 ostatní plocha o výměře 253 m2 v k.ú. Věšťany
Požadovaná cena
15000
Platnost do
2018-12-20
Telefon
956240106
E-mail
martin.kridlo@lesycr.cz
Osoba
Bc. Martin Křídlo
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Věšťany, Modlany, okres Teplice