Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 184/47 ostatní plocha o výměře 3035 m2 v k.ú. Telnice
Požadovaná cena
515950
Platnost do
2018-12-20
Telefon
956240106
E-mail
martin.kridlo@lesycr.cz
Osoba
Bc. Martin Křídlo
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Telnice, Telnice, okres Ústí nad Labem