Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
pozemek p.č. 1338, ostatní plocha o výměře 93 m2 v k.ú. Ostrov u Tisé
Požadovaná cena
6000
Platnost do
2018-12-20
Telefon
956240106
E-mail
martin.kridlo@lesycr.cz
Osoba
Bc. Martin Křídlo
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Ostrov u Tisé, Tisá, okres Ústí nad Labem