Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
Pozemek st.p.č. 217, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 v k.ú.Horní Krupka
Požadovaná cena
20700
Platnost do
2018-12-20
Telefon
956240106
E-mail
martin.kridlo@lesycr.cz
Osoba
Bc. Martin Křídlo
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Horní Krupka, Krupka, okres Teplice