Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část pozemku parc. č. 902/1, o výměře 338 m² (celková výměra pozemku je 7873 m²), druh pozemku trvalý travní porost.
Požadovaná cena
6690
Platnost do
2018-12-18
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Horní Paseka, Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod