Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o nově vznikající pozemky, které byly odděleny z pozemku parc. č. 716/5 v k.ú. Velké Hydčice, nově označené jako pozemky parc. č. 716/105 o výměře 25 m2 a 716/106 o výměře 18 m2. Pozemky se nacházejí nad Miňovským Mlýnem a tvoří mlýnský náhon s vyústěním do vodního toku Otava.
Požadovaná cena
6960
Platnost do
2018-12-19
Telefon
387683175
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Bc. Švejkarová Hana
Útvar
Závod Horní Vltava
Katastrální území
Velké Hydčice, Velké Hydčice, okres Klatovy