Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 158 o výměře 471 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 124, rodinný dům, pozemek parc. č. st. 351 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p./č. e., stavba technického vybavení (ČOV) a pozemek parc. č. 851 o výměře 390 m2, zahrada, obec Hrabišín, k. ú. Hrabišín, na LV č. 238, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1600000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Hrabišín, Hrabišín, okres Šumperk