Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 113 o výměře 126 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 14, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 43/2 o výměře 561 m2, zahrada. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1100000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Nová Ves v Horách, Nová Ves v Horách, okres Most