Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 200 o výměře 73 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 21, stavba občanského vybavení a pozemek parc. č. 110/5 o výměře 302 m2, ostatní plocha, obec Domousnice, k. ú. Domousnice, na LV č. 278, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
900000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Domousnice, Domousnice, okres Mladá Boleslav